Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů

 

Jakékoliv informace z oblasti výchovného poradenství (volba vhodné střední školy, práce s integrovanými žáky) lze projednat s výchovným poradcem příslušného stupně v rámci vyčleněných konzultačních hodin pro žáky a jejich zákonné zástupce.

 

Konzultační hodiny:

 

Mgr. Kateřina Střihavková (1. stupeň)

  • úterý               12:45 - 13:30
  • čtvrtek            8:55 - 9:40

 

Mgr. Radomíra Pflegerová (2. stupeň)

  • pondělí           8:55 - 9:40

 

Mimo tento stanovený čas kdykoliv po předběžné telefonické dohodě (387 228 863).

 

 

Služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů (užívání návykových látek, předcházení šikaně a kyberšikaně, problémy s chováním) poskytuje metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Petra Kadlecová.

 

Konzultační hodiny:

 

  • pondělí           12:35 - 13:30
  • čtvrtek            8:00 - 9:00               

 

Mimo tento stanovený čas kdykoliv po předběžné telefonické dohodě (387 228 863).