Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů

 

Jakékoliv informace z oblasti výchovného poradenství (volba vhodné střední školy, práce s integrovanými žáky) lze projednat s výchovným poradcem Mgr. Kateřinou Střihavkovou v rámci vyčleněných konzultačních hodin pro žáky a jejich zákonné zástupce.

 

Konzultační hodiny:

  • pondělí 10:55 - 11:40
  • úterý 10:00 - 10:45

 

Mimo tento stanovený čas kdykoliv po předběžné telefonické dohodě (733 546 342).

 

Služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů (užívání návykových látek, předcházení šikaně a kyberšikaně, problémy s chováním) poskytuje metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Jitka Hajná.

 

Konzultační hodiny:

  • úterý 8:00 - 8:45

 

Mimo tento stanovený čas kdykoliv po předběžné telefonické dohodě (387 228 863).