Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov
Školní družina

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

Dějepis+

Dějepis+

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Doučování žáků

                   Doučování

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Publicita Rudolfov

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Školní družina

 

Milí rodiče a zákonní zástupci,
vítáme Vás na webových stránkách naší školní družiny. Rádi bychom Vám touto cestou přiblížili její činnost.

Činnost školní družiny probíhá v sedmi odděleních, které vedou kvalifikované vychovatelky pod vedením vedoucí vychovatelky Bc. Vladimíry Osouchové. Všechna oddělení jsou umístěna v kmenových třídách prvního stupně. Místnosti jsou kompletně vybavené vhodným nábytkem.

 • 1. oddělení (2. A) vede Bc. Vladimíra Osouchová
 • 2. oddělení (2. B) vede Bc. Vladimíra Veselá
 • 3. oddělení (2. C) vede Ing. Pavla Princlová
 • 4. oddělení (1. A + část 1. C) vede Milada Nachmüllerová
 • 5. oddělení (1. B + část 1. C) vede Mgr. Jitka Hoffelnerová
 • 6. oddělení (3. B + část 3. C) vede Eva Kopetová
 • 7. oddělení (3. A + část 3. C) vede Lucie Kajerová
 • 8. oddělení (4. A + 4. B) vede Jana Růžičková

 

Školní družina:

 1. je důležitý partner rodiny
 2. plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
 3. děti se zde učí žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti
 4. má důležitou roli v prevenci negativních jevů
 5. rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

 

Školní družina je místo:

 1. pro zájmové vyžití dětí
 2. pro regeneraci sil po vyučování
 3. pro rozvíjení tvořivosti
 4. pro posilování sebevědomí
 5. pro radost
 6. pro komunikaci vychovatelek s rodiči

 

Podmínky pro činnost:

 1. inspirující, příjemné a nestresující prostředí
 2. plně kvalifikované vychovatelky, které si průběžně prohlubují svá zaměření v akreditovaných kurzech a samostudiem
 3. pomůcky a hry se doplňují v průběhu roku podle potřeby
 4. školní družina má možnost využívat:
  • tělocvičnu
  • počítačovou učebnu
  • školní knihovnu
  • keramickou pec
  • video a DVD přehrávač
  • interaktivní tabuli
  • videokameru
 5. vhodné okolí školy - hřiště, louka, vycházky do přírody, les