Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

Volitelné předměty

 

Ve školním roce 2022/2023 jsou volitelné předměty:

Žáci 7. a 8. ročníku si vybrali jeden z nabízených bloků VP (2 hodiny týdně).  V případě naplnění kapacity jednoho bloku rozhodne o rozřazení žáků ředitel školy.

7. ročník:

  • Konverzace v anglickém jazyce a informatika
  • Konverzace v anglickém jazyce a seminář z přírodopisu
  • Konverzace v německém jazyce a seminář z českého jazyka
  • Konverzace v německém jazyce a seminář z přírodopisu

 

8. ročník:

  • Seminář z matematiky a etická výchova
  • Seminář z českého jazyka a finanční gramotnost
  • Konverzace v německém jazyce a seminář z přírodopisu

 

9. ročník:

  • Seminář z českého jazyka (všichni žáci, 1 hodina týdně)
  • Seminář z matematiky (všichni žáci, 1 hodina týdně)