Obsah

Volitelné předměty

 

Ve školním roce 2023/2024 jsou volitelné předměty:

Žáci 7. ročníku si vybrali jeden z nabízených bloků VP (2 hodiny týdně).  V případě naplnění kapacity jednoho bloku rozhodne o rozřazení žáků ředitel školy.

7. ročník:

  • Konverzace v anglickém jazyce a seminář z přírodopisu
  • Seminář z českého jazyka a seminář z přírodopisu
  • Konverzace v anglickém jazyce a seminář z českého jazyka

 

8. ročník:

  • Finanční gramotnost (všichni žáci, 1 hodina týdně)
  • Etická výchova (všichni žáci, 1 hodina týdně)

 

9. ročník:

  • Seminář z českého jazyka (všichni žáci, 1 hodina týdně)
  • Seminář z matematiky (všichni žáci, 1 hodina týdně)