Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

 

Organizace školního roku 2023/2024

 

 

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

 

Zahájení školního roku:               pondělí 4. září 2023

Podzimní prázdniny:                    čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny:                      sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024

Ukončení 1. pololetí:                   středa 31. ledna 2024

Pololetní prázdniny:                    pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny:                           pondělí 11. března až pátek 15. března 2024

Velikonoční prázdniny:                čtvrtek 28. března 2024

Ukončení 2. pololetí:                    pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny:                         sobota 29. června až neděle 1. září 2024

                (Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.)

 

 

 

Další důležité termíny

 

 • Lyžařský výcvikový kurz:
  • 11. 2. – 17. 2. 2024 (7. ročník)

 

 • Plavecký výcvikový kurz
  • 1. 2. – 11. 4. 2024 (2. ročník)
  • 18. 4. – 20. 6. 2024 (3. ročník)

 

 • Jazykový kurz – Velká Británie
  • 5. 5. – 10. 5. 2024 (9. ročník + 8. ročník)

 

 • Zápis do 1. tříd na školní rok 2023/2024:
  • čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna 2024

 

 • Třídní schůzky:
  • pondělí 6. 11. 2023 – první stupeň od 17:00 hodin, druhý stupeň od 17:30 hodin
   • společná část – první stupeň do 17:30 hodin, druhý stupeň do 18:00 hodin
   • individuální konzultace – první stupeň do 19:00, druhý stupeň do 19:30 hodin
  • pondělí 15. 4. 2024 – první stupeň od 17:00 hodin, druhý stupeň od 17:30 hodin
   • společná část – první stupeň do 17:30 hodin, druhý stupeň do 18:00 hodin
   • individuální konzultace – první stupeň do 19:00, druhý stupeň do 19:30 hodin

 

 • Konzultační odpoledne:
  • pondělí 8. 1. 2024 – od 15:30 do 18:00 hodin
  • pondělí 27. 5. 2024 – od 15:30 do 18:00 hodin

 

Případné změny budou s předstihem zveřejněny na webových stránkách školy, zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím třídních učitelů.