Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

 

Organizace školního roku 2021/2022

 

 

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

 

Zahájení školního roku:               středa 1. září 2021

Podzimní prázdniny:                    středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny:                      čtvrtek 23. prosince 2021 až pátek 31. prosince 2022

Ukončení 1. pololetí:                   pondělí 31. ledna 2022

Pololetní prázdniny:                    pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny:                           pondělí 28. února až pátek 4. března 2022 (okres Č. B.)

Velikonoční prázdniny:                čtvrtek 14. dubna 2022

Ukončení 2. pololetí:                    čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny:                         pátek 1. července až středa 31. srpna 2022

 

 

 

 

Další důležité termíny

 

 • Lyžařský výcvikový kurz:
  • 22. 1. 2022 - 29. 1. 2022 (8. ročník)
  • 19. 2. 2022 - 26. 2. 2022 (7. ročník)

 

 

 • Zápis do 1. tříd na školní rok 2022/2023:
  • čtvrtek 7. dubna a pátek 8. dubna 2022

 

 

 • Třídní schůzky:
  • pondělí 8. 11. 2021 – první stupeň od 17:00 hodin, druhý stupeň od 17:30 hodin
  • pondělí 11. 4. 2022 – první stupeň od 17:00 hodin, druhý stupeň od 17:30 hodin

 

 

 • Konzultační odpoledne:
  • pondělí 10. 1. 2022 – od 15:30 do 18:00 hodin
  • pondělí 23. 5. 2022 – od 15:30 do 18:00 hodin

 

 

Případné změny budou s předstihem zveřejněny na webových stránkách školy, zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím třídních učitelů.