Obsah

O škole

Prostorové podmínky základní školy

 

Základní škola Rudolfov se nachází v pomyslném středu Rudolfova, v těsné blízkosti točny MHD a kostela sv. Víta. Budova školy i kostel jsou viditelné z frekventované hlavní silnice vedoucí z Českých Budějovic směrem na Třeboň.

Školní areál tvoří dvě staré budovy s novější panelovou přístavbou. Obě budovy jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou.

V budovách školy je celkem 23 kmenových učeben s interaktivními tabulemi, jedna počítačová učebna, jedna jazyková učebna a pro výuku technických činností je k dispozici školní dílna. Jedna z místností slouží pro potřeby školní knihovny. K výuce pěstitelských prací je využita část školního pozemku.

V prosinci 2011 byla dokončena rekonstrukce budovy druhého stupně. Podkrovní přístavbou vznikly dvě nové učebny, nová ředitelna, kancelář, kabinet pro pedagogické pracovníky a sociální zabezpečení.

V dubnu 2021 byla zkolaudována přístavba na 1. stupni, kdy vznikly 4 nové učebny, kabinet pro pedagogické pracovníky a sociální zabezpečení.

Tělesná výchova je vyučována v tělocvičně sportovní haly, v omezené míře na fotbalovém hřišti SK Rudolfov a veřejném hřišti na Farské louce. V tělocvičně probíhají každý den v odpoledních hodinách zájmové sportovní aktivity žáků školy. Letitým problémem je zcela chybějící atletická dráha a sektor pro skok daleký. Škola tudíž podporuje snahu SK Rudolfov o vybudování komplexního sportovního areálu s veškerým zázemím.