Školní družina

Školní program

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

Dějepis+

Dějepis+

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Doučování žáků

                   Doučování

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Publicita Rudolfov

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Režim dne ve školní družině

 

Při plánování vycházíme z obecných pedagogicko – psychologických poznatků, z konkrétních podmínek naší školní družiny i ze znalostí individuálních zvláštností dětí.

 

  • Ranní školní družina - jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového charakteru, které probíhají spíše individuální formou.
  • Po obědě: - poslech, četba, stolní a společenské hry, volné kreslení. Doba i způsob odpočinku se řídí potřebami dětí.
  • Od 13.00 do 14.30 probíhají ve ŠD zájmové činnosti - rukodělné, výtvarné, tvořivé, zpěv, atd. Za příznivého počasí zařazujeme hlavně činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci venku. Pohybové aktivity zahrnují složku organizovanou i spontánní.
  • 14.30 svačina - v průběhu celého dne dbáme na pitný režim dětí ŠD.
  • 15.00-16.30 - do této doby je zařazována činnost většiny zájmových kroužků, příprava na vyučování a odpočinková a rekreační činnost podle vlastní volby dítěte.
  • Příprava na vyučování - v širším smyslu může být součástí kteréhokoliv jiného druhu výchovně – vzdělávací aktivity. Žáci vypracovávají domácí úkoly ve ŠD pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům úkoly neopravuje. Většinou volíme zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřováním a upevňováním poznatků v praxi, při vycházkách, exkurzích, atd.

 

Jednotlivé druhy činností se navzájem prolínají.