Školní jídelna

Školní program

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

Dějepis+

Dějepis+

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Doučování žáků

                   Doučování

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Publicita Rudolfov

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Pravidla stravování školní jídelny MŠ

 

Ceny stravování

Děti do 6 let věku: ranní svačinka 9 Kč, oběd 26 Kč, odpolední svačinka 9 Kč = celkem 44 Kč

Děti nad 6 let věku: ranní svačinka 10 Kč, oběd 28 Kč, odpolední svačinka 9 Kč = celkem 47 Kč

Placení stravného

Stravné se platí:

  • z účtu zákonného zástupce dítěte na účet číslo 115-9884580207/0100 po nahlášení vedoucí školní jídelny mateřské školy
  • ve výjimečných případech v hotovosti každý 1. čtvrtek v měsíci v době od 7:30 do 15:00 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny a další úterý nebo čtvrtek od 7:30 do 15:00 hodin, nejpozději však do 10. dne v měsíci

Výdej stravy

Strava je dětem vydávána přímo ve třídách v následujících časech:

přesnídávka 08:30 - 09:00 hodin
oběd 11:30 - 12:15 hodin
svačina 14:00 - 14:30 hodin

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Strava dětí se přihlašuje a odhlašuje den předem nejpozději do 12:30 hodin. Přihlášení provádějí rodiče dětí písemně do sešitu v šatně mateřské školy nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařky (tel. 387 228 058). Na pondělí lze výjímečně odhlásit oběd ještě v pondělí ráno do 8:00 hodin. V případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče dítěte stravu vyzvednout v kuchyni v době od 11:00 do 11:30 hodin.

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

Ostatní

Množství a kvalita stravy jsou určeny recepturami a normami pro stravování předškolních dětí. Nápoje jsou podávány ke všem jídlům z placeného stravného. Pitný režim po celou dobu pobytu dětí zajišťuje MŠ.

Jídelníček je zhotoven vždy do středy na následující týden a je k nahlédnutí u vedoucí ŠJ nebo na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd mateřské školy a na webových stránkách školy. Případné dotazy a připomínky lze řešit u vedoucí školní jídelny.

 

Diety pro děti

Školní jídelna v případě potřeby zajistí dovoz bezlepkové diety z Menzy JU Č. Budějovice. Rodiče však musí předložit každý školní rok potvrzení od lékaře. Bližší informace u vedoucí ŠJ.