Úvod

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov poskytuje dětem a žákům vzdělávání a školské služby podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Zřizovatelem školy je Město Rudolfov, Hornická 1/11, 373 71 Rudolfov.

Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení byla škola zařazena s účinností od 1. 11. 2002, do školského rejstříku byla zapsána dne 1. 1. 2006 pod názvem Základní škola a Mateřská škola Rudolfov.

Škola je příspěvkovou organizací, která sdružuje:

  • základní školu - cílová kapacita 450 žáků
  • školní družinu - cílová kapacita 185 žáků
  • mateřskou školu - cílová kapacita 120 dětí
  • dvě školní jídelny (jídelnu základní školy a jídelnu mateřské školy) - cílová kapacita 600 jídel

 

Další informace