Obsah

Zájmové kroužky

Ve školním roce 2023/2024 se žáci mohou přihlásit do zájmových kroužků z různých oblastí. Většinu jich vedou pedagogičtí pracovníci školy. Účast v těchto kroužcích je zdarma, platí se pouze za materiál na tvoření.

Počet dětí v jednotlivých kroužcích je omezen. Přihlášení bude probíhat od 4. 9. 2023. Přihlašujte se u daných vedoucích jednotlivých kroužků.

 

Dále škola nabízí placené kroužky:

- v tomto školním roce jsme pro Vás připravili ve spolupráci s o. p. s. Věda nás baví zájmové kroužky:

- populární vědecký kroužek VĚDA NÁS BAVÍ S ALBÍKEM se zaměřením na experimenty z oblasti fyziky, chemie, biologie, astronomie přírodopisu, určený pro děti od 6 do 12 let, který se bude konat každou středu od  15 do 16 hodin, pod vedením paní vychovatelky Milady Nachmüllerové, tel. 601 015 606

Dále je možnost přihlásit se v závislosti na počtu účastníků na výtvarný kroužek KREATIVNÍ MYSL určený pro děti od 8 do 12 let a

mediální kroužek zaměřený na tvorbu časopisů, novin a s tím spojené činnosti jako je práce s PC, focení apod. SCHOOL PRESS CLUB,

který se bude konat na základě domluvy a časových možnostech účastníků. Bližší info na: press@schoolpressclub.com nebo na tel. 775 733 300.

V příloze jsou zveřejněny informační letáčky včetně kontaktů pro přihlášení a zodpovězení konkrétních dotazů.

Budeme se těšit na příjemné společně strávené zážitky v novém školním roce.

 

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ

  • děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů

(fyzika, chemie, astronomie, přírodopis a další)

  • postaví si např. ekologický automobilfunkční model trávicí soustavy
  • zjistí, jak vznikají mapy nebo proniknou do tajemství stavby periskopu apod.

Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné  pro děti od 6 do 12 let.

Přihlášky a více informací na webu http://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti.

plakát.jpg (2.56 MB)

 

Přehled zájmových kroužků

 

 

Zájmový kroužek Vedoucí Žáci Den Čas
Keramika

Eva Kopetová

kopetova@zsrudolfov.cz

žáci 3. - 4. r. ze ŠD pondělí 15:00 - 16:00
Tvořilky

Bc. Vladimíra Veselá

vesela@zsrudolfov.cz

žáci 1. r. ze ŠD úterý 15:00 - 16:00
Deskovky

Ing. Pavla Princlová

princlova@zsrudolfov.cz

žáci 2. - 4. r. ze ŠD středa 15:00 - 16:00
Přírodovědný

Milada Nachmüllerová

nachmullerova@zsrudolfov.cz

žáci 1. - 4. r. ze ŠD úterý 15:00 - 16:00
Výtvarný kroužek

Mgr. Jitka Hoffelnerová

hoffelnerova@zsrudolfov.cz

žáci 1. - 2. r. ze ŠD čtvrtek 15:00 - 16:00
Sportovky

Bc. Vladimíra Osouchová

druzina@zsrudolfov.cz

chlapci 1. - 2. r. ze ŠD pátek

13:30 - 15:00

 

 

 

 Kroužek