Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky začínají - bude upřesněno. V případě nepříznivé epidemické situace mohou být ihned pozastaveny. Počet dětí v jednotlivých kroužcích je omezen. Přihlášení bude probíhat do 17. 9. 2021 na e-mail druzina@zsrudolfov.cz.

Ve školním roce 2021/2022 se žáci mohou přihlásit do zájmových kroužků z různých oblastí. Většinu jich vedou pedagogičtí pracovníci školy. Účast v těchto kroužcích je zdarma, platí se pouze za materiál na tvoření.

 

Dále škola nabízí placené kroužky:

- v tomto školním roce jsme pro Vás připravili ve spolupráci s o. p. s. Věda nás baví zájmové kroužky:

- populární vědecký kroužek VĚDA NÁS BAVÍ S ALBÍKEM se zaměřením na experimenty z oblasti fyziky, chemie, biologie, astronomie přírodopisu, určený pro děti od 6 do 12 let, který se bude konat každou středu od  15 do 16 hodin, pod vedením paní vychovatelky Milady Nachmüllerové, tel. 60115606

- nový výtvarný kroužek KREATIVNÍ MYSL, určený pro děti od 8 do 12 let, který se bude konat každou středu od 13.30 do 14.30 hod., pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Smejkalové

- mediální kroužek zaměřený na tvorbu časopisů, novin a s tím spojené činnosti jako je práce s PC, focení apod. SCHOOL PRESS CLUB, který se bude konat na základě domluvy a časových možnostech účastníků. Bližší info na: press@schoolpressclub.com nebo na tel. 775733300.

V příloze jsou zveřejněny informační letáčky včetně kontaktů pro přihlášení a zodpovězení konkrétních dotazů.

Budeme se těšit na příjemné společně strávené zážitky v novém školním roce.

Plakát

Informační leták

 

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ

  • děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů

(fyzika, chemie, astronomie, přírodopis a další)

  • postaví si např. ekologický automobilfunkční model trávicí soustavy
  • zjistí, jak vznikají mapy nebo proniknou do tajemství stavby periskopu apod.

Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné  pro děti od 6 do 12 let.

Přihlášky a více informací na webu http://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti.

plakát.jpg (2.56 MB)

 

Přehled zájmových kroužků

 

 

Zájmový kroužek Vedoucí Žáci Den Čas
Keramika Eva Kopetová žáci 2. - 4. r. ze ŠD pondělí 15:00 - 16:00
Tvořilky Bc. Vladimíra Veselá žáci 1. - 2. r. ze ŠD úterý 15:00 - 16:00
Dovedné ruce Ing. Pavla Princlová žáci 2. - 3. r. ze ŠD středa 15:00 - 16:00
Přírodovědný Milada Nachmüllerová žáci 1. - 4. r. ze ŠD čtvrtek 15:00 - 16:00
Zdravušky Mgr. Petra Kuboušková žáci 1. - 4. ročníku čtvrtek 13:00 - 14:30
Sportovky Bc. Vladimíra Osouchová chlapci 1. - 2. r. ze ŠD pátek

13:30 - 15:00

 

 

 

 Kroužek