Mateřská škola

Školní program

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

Dějepis+

Dějepis+

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Doučování žáků

                   Doučování

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Publicita Rudolfov

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

                               ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2024/2025

Zápis dětí do MŠ Rudolfov bude probíhat ve spolupráci s portálem Digiškolka, kde bude automaticky vygenerována Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Elektronická předregistrace bude probíhat od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024.  

 

Odkaz k vyplnění žádosti o přijetí dítěte do MŠ: 

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/MSRudolfov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44269&rezim=iframe 

Pokyny k zápisu na školní rok 2024/2025

Elektronická předregistrace bude probíhat od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024. Jedná se o formu předregistrace v programu „Digiškolka“. Na našich webových stránkách bude zpřístupněn výše uvedený odkaz. Po jeho otevření vyplníte potřebné údaje do systému. Následně obdržíte na svůj e-mail oznámení s informacemi o zápise a odkaz ke stažení „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“. Tuto žádost si prosím vytiskněte, doplňte chybějící údaje a společně s očkovacím průkazem dítěte, vyjádřením lékaře k přijetí dítěte do MŠ, rodným listem dítěte a svým platným průkazem totožnosti přineste v den zápisu do mateřské školy.

 

Zápis a odevzdání žádostí v listinné podobě proběhne ve dnech:

2. května 2024 od 08:30 do 11:30 a od 12:30 do 16:00

3. května 2024 od 08:30 do 11:30 a od 12:30 do 14:00

Ve výše uvedené dny a časy proběhnou zároveň i dny otevřených dvěří.

K zápisu se lze dostavit ve kterémkoliv stanoveném dni a libovolném čase. Pořadí, ve kterém se zákonní zástupci s dítětem k zápisu dostaví, nerozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Rudolfov.

 

Zákonný zástupce se ve výše uvedené dny dostaví do MŠ a při zápisu předloží:

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si vytiskne z elektronického systému

- vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ (ke stažení na webových stránkách školy)

- očkovací průkaz dítěte

- rodný list dítěte 

- občanský průkaz

 

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou anonymně zveřejněny pod registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšeny na vstupních dveřích mateřské školy.

 

V případě potřeby se obracejte na zástupce ředitele Mgr. Jakuba Hřivnáče:

Telefon: 387 228 862

E-mail: hrivnac@zsrudolfov.cz

Stránka

  • 1