Obsah

                             REŽIM DNE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

       Program denních činností je přizpůsoben potřebám dětí, je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Poměr spontánních a řízených aktivit v denním programu je vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Jsou vyváženy podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti jsou každodenně dostatečnou dobu venku. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

 

Denní režimrežim dne

6.00 - 8.00

scházení dětí, zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi

 

8.00 – 8.30

pohybové aktivity (ranní cvičení)

 

8.30 – 8.45

hygiena, svačina (svačina může probíhat průběžně od časnějších hodin, záleží i na podmínkách MŠ)

 

8.45 – 9.45

integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností (frontálních, individuálních a skupinových )

 

9.45 – 11.45

hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 

 

11.45 – 12.15

oběd

 

12.15 – 14.00

odpočinek (mladší děti), zájmová a individuální činnost s dětmi

 

14.00 – 14.30

hygiena, svačina

 

14.30 – 16.30

odpolední zájmová činnost, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi