Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

Do kdy byste měli přivést své dítě?

Dítě je potřeba přivést do MŠ nejpozději do 8:30 hod. z důvodu aktualizace stavu dětí na třídách. Pokud víte, že to nestihnete, oznamte to den předem, nebo zavolejte nejpozději do 8:30 hod. v ten den.

 

Omlouvání dětí - jak postupovat v případě nepřítomnosti dítěte?

Přihlašování a odhlašování stravy:

Strava dětí se přihlašuje a odhlašuje den předem nejpozději do 12:30 hodin. Přihlášení provádějí rodiče dětí písemně do sešitu v šatně mateřské školy nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny popřípadě vedoucí kuchařky (tel. 387 228 058). Na pondělí lze výjímečně odhlásit oběd ještě v pondělí ráno do 8:00 hodin. V případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče dítěte stravu vyzvednout v kuchyni v době od 11:00 do 11:30 hodin.

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

Odhlášení dětí s povinnou školní docházkou (předškoláci):

U dětí s povinnou školní docházkou je povinností zákonného zástupce dítě řádně z docházky omluvit a to buďto telefonicky na tel. číslo konkrétní třídy (může být i formou SMS) nebo osobně.  Po nástupu dítěte do mateřské musí zákonný zástupce vyplnit omluvenku v omluvném listě dítěte, který dostává dítě na začátku školního roku. 

 

Co dítě v mateřské škole potřebuje?

 • Vlastní plastový hrníček na nápoje pro pitný režim během dne

 • bačkory s plnou patou

 • náhradní oblečení do třídy (tričko, tepláky, punčochy, spodní prádlo, ponožky…),

 • oblečení pro pobyt venku – oblečení, které může dítě bez obav ušpinit, obutí, pokrývka hlavy přiměřená charakteru počasí

 • balení papírových kapesníků

 • ručník

 • pyžamo, pokud zde spí

 • VŠE ŘÁDNĚ PODEPSANÉ!!!

 

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy:

 • správně vyslovovat všechny hlásky (v předškolním roce je nejvyšší čas navštívit logopedickou poradnu)

 • vyřídit jednoduchý vzkaz

 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně aspoň čtvrt hodiny a práci dokončit (velké procento dětí se dokáže soustředit sotva pět minut)

 • orientovat se, co je nahoře, dole, vlevo, vpravo, pod, nad

 • recitovat básničku, zazpívat písničku

 • vědět, jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí

 • orientovat se v čase (dny v týdnu, roční období, ráno, večer, .....)

 • hrát jednoduché hry (dodržovat pravidla)

 • počítat od jedné do deseti, poznat základní tvary a umět je pojmenovat

 • držet správně tužku mezi palcem a ukazovákem (špetkový úchop), netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru (děti by měly umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat)

 • vystřihovat jednoduché tvary

 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, zavázat tkaničky

 • dodržovat hygienu, umýt si ruce, jíst příborem,

 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat

 

Kluci a holčičky jsou přesvědčeni, že správný školák se pozná hlavně podle aktovky a penálu. Na nás dospělých je, abychom jim pomohli zvládnout i to ostatní, co budou k roli žáka potřebovat.