Navigace

Obsah

Režim dne ve školní družině

 

Při plánování vycházíme z obecných pedagogicko – psychologických poznatků, z konkrétních podmínek naší školní družiny i ze znalostí individuálních zvláštností dětí.

 

 

Jednotlivé druhy činností se navzájem prolínají.