Obsah

O škole

Personální podmínky základní školy

 

Vedení školy a přehled pedagogických pracovníků podle funkcí

 • Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Ivo Schuster
 • Zástupce ředitele školy pro MŠ, 1. st. ZŠ a ŠD ZŠ: Mgr. Jakub Hřivnáč
 • Zástupce ředitele školy pro 2. st. ZŠ: Mgr. Daniela Brůhová
 • Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Střihavková
 • Koordinátor ŠVP: Mgr. Kateřina Střihavková
 • Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Jitka Hajná
 • Metodik environmentálního vzdělávání: Mgr. Jana Vašková
 • Evidence úrazů a odcizení: Mgr. Ivo Schuster
 • Zdravotník: Mgr. Jana Vašková, Mgr. Petra Kuboušková

 

Třídní učitelé ve třídách ve školním roce 2023/2024

 • I. A – Mgr. Jana Wohlschlägerová – 1. st.
 • I. B – Mgr. Berta Šablicová - 1. st.
 • I. C – Mgr. Jana Kovářová – 1. st.
 • II. A – Mgr. Lucie Mühlsteinová – 1. st.
 • II. B – Mgr. Iva Ludvíková – 1. st.
 • II. C – Mgr. Andrea Homolová – 1. st.
 • III. A – Mgr. Miroslava Hněvsová – 1. st.
 • III. B – Mgr. Petra Kuboušková – 1. st.
 • III. C – Mgr. Lenka Líbalová – 1. st.
 • IV. A – Mgr. Veronika Musilová – 1. st.
 • IV. B – Mgr. Marie Jakubcová – 1. st.
 • IV. C – Mgr. Tatiana Trávníčková – 1. st.
 • V. A – Mgr. Petra Kadlecová – 1. st.
 • V. B – Mgr. Petra Ditrichová – 1. st.
 • VI. A – Mgr. Zora Doležalová – NJ, VV
 • VI. B – Mgr. Eva Mainka – AJ, NJ
 • VI. C – Mgr. Michaela Maurenzová – M, Z
 • VII. A – Mgr. Lenka Černá – D, AJ, NJ
 • VII. B – Mgr. Romana Berková – ČJ, AJ
 • VIII. A – Mgr. Jana Kubelová – AJ, D
 • VIII. B – Mgr. Michal Bulíček – Z, TV, AJ
 • IX. A – Mgr. Vladislava Jiranová – ČJ, HV 
 • IX. B – Mgr. Jitka Hajná – ČJ, AJ 

 

Ostatní vyučující ve školním roce 2023/2024

 • Mgr. Daniela Brůhová – ČJ, VKO
 • Mgr. Jakub Hřivnáč – PŘ, CH
 • Mgr. Martin Kocina – TV, IT
 • Mgr. Veronika Michková – 1. st.
 • Mgr. Michaela Mikotová – VKO, AJ, ČJ
 • Mgr. Matěj Molnár – PŘ, TV
 • Mgr. Ivo Schuster – Z, TV
 • Mgr. Denisa Stachová – ČJ, VKO
 • Mgr. Kateřina Střihavková – PŘ, CH
 • Mgr. Radim Trmal – F, ZT
 • Mgr. Jana Vašková – PŘ, TV
 • Mgr. Marie Žočková – M, Z

 

Asistentky pedagoga ve školním roce 2023/2024

 • Sandra Maršíková – I. A
 • Martina Lencová – II. B
 • Lucie Kajerová – III. A
 • Aneta Marková – III. B
 • Ing. Jitka Plášilová – IV. B
 • Karolína Michalová– V. B
 • Natálie Bártová –  VI. B 
 • Jana Růžičková – VIII. A
 • Veronika Schäferová – VIII. B
 • Mgr. Veronika Kolářová – IX. B

 

Provozní zaměstnanci základní školy

 • Kateřina Trsová, BBS – hlavní ekonomka školy
 • Eva Šišková – ekonomka školy
 • Bc. et Bc. Martina Mühlsteinová – administrativní pracovnice
 • Petr Sedlák – školník, topič, preventista PO
 • Radmila Buriánová – uklízečka
 • Milena Cibulková – uklízečka
 • Renata Pouzarová – uklízečka
 • Marta Šnejdová – uklízečka