Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

O škole

Personální podmínky základní školy

 

Vedení školy a přehled pedagogických pracovníků podle funkcí

 • Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Ivo Schuster
 • Zástupce ředitele školy pro MŠ, 1. st. ZŠ a ŠD ZŠ: Mgr. Jakub Hřivnáč
 • Zástupce ředitele školy pro 2. st. ZŠ: Mgr. Daniela Brůhová
 • Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Střihavková
 • Koordinátor ŠVP: Mgr. Kateřina Střihavková
 • Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Kadlecová
 • Metodik environmentálního vzdělávání: Mgr. Jana Vašková
 • Evidence úrazů a odcizení: Mgr. Ludvík Mühlstein
 • Zdravotník: Mgr. Jana Vašková, Mgr. Petra Kuboušková

 

Třídní učitelé ve třídách ve školním roce 2022/2023

 • 1. A – Mgr. Lucie Mühlsteinová – 1. st.
 • 1. B – Mgr. Iva Machovcová – 1. st.
 • 1. C – Mgr. Andrea Homolová – 1. st.
 • 2. A – Mgr. Jana Wohlschlägerová – 1. st.
 • 2. B – Mgr. Petra Kuboušková – 1. st.
 • 2. C – Mgr. Lenka Líbalová – 1. st.
 • 3. A – Mgr. Michaela Kaczor – 1. st.
 • 3. B – Mgr. Marie Jakubcová – 1. st.
 • 3. C – Mgr. Jana Kovářová – 1. st.
 • 4. A – Mgr. Petra Kadlecová – 1. st.
 • 4. B – Mgr. Petra Ditrichová – 1. st.
 • 5. A – Mgr. Tatiana Trávníčková – 1. st.
 • 5. B – Mgr. Miroslava Hněvsová – 1. st.
 • 5. C – Mgr. Veronika Musilová – 1. st.
 • 6. A – Mgr. Lenka Černá – D, AJ, NJ
 • 6. B – Mgr. Romana Berková – ČJ, AJ
 • 7. A – Mgr. Jana Kubelová – AJ, D
 • 7. B – Mgr. Eva Mainka – AJ, NJ
 • 7. C – Mgr. Michal Bulíček – Z, TV, AJ
 • 8. A – Mgr. Vladislava Jiranová – ČJ, HV
 • 8. B – Mgr. Jitka Hajná – ČJ, AJ
 • 9. A – Mgr. Marie Žočková – M, Z
 • 9. B – Mgr. Kateřina Střihavková – PŘ, CH

 

Ostatní vyučující ve školním roce 2022/2023

 • Mgr. Daniela Brůhová – ČJ, VKO
 • Mgr. Zora Doležalová – Nj, VV
 • Mgr. Zuzana Hammerschmiedová – 1. st., AJ, ČJ
 • Mgr. Jakub Hřivnáč – PŘ, CH
 • Mgr. Martin Kocina – TV
 • Mgr. Veronika Michková - 1. st.
 • Mgr. Ludvík Mühlstein – 1. st.
 • Mgr. Ivo Schuster – Z, TV
 • Mgr. Radim Trmal – F, ZT
 • Bc. Nikola Vandasová – M, F
 • Mgr. Jana Vašková – PŘ, TV

 

Asistentky pedagoga ve školním roce 2022/2023

 • Elena Skalová – 3. B
 • Lucie Kajerová – 4. B
 • Ing. Jitka Plášilová – 6. A
 • Jana Růžičková – 7. B
 • Veronika Schäferová – 7. C
 • Bc. et Bc. Martina Mühlsteinová – 8. B

 

Provozní zaměstnanci základní školy

 • Kateřina Trsová, BBS - hlavní ekonomka školy
 • Edita Schusterová - ekonomka školy
 • Pavel Čipera - školník, topič, preventista PO
 • Radmila Buriánová - uklízečka
 • Milena Cibulková - uklízečka
 • Renata Pouzarová – uklízečka
 • Marta Šnejdová - uklízečka