Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

O škole

Personální podmínky základní školy

 

Vedení školy a přehled pedagogických pracovníků podle funkcí

 • Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Ivo Schuster
 • Zástupce ředitele školy pro MŠ, 1. st. ZŠ a ŠD ZŠ: Mgr. Ludvík Mühlstein
 • Zástupce ředitele školy pro 2. st. ZŠ: Mgr. Daniela Brůhová
 • Výchovný poradce pro 1. st.: Mgr. Kateřina Střihavková
 • Výchovný poradce pro 2. st.: Mgr. Radomíra Pflegerová
 • Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Vašková
 • Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Kadlecová
 • Metodik environmentálního vzdělávání: Mgr. Jana Vašková
 • Evidence úrazů a odcizení: Mgr. Ludvík Mühlstein
 • Zdravotník: Mgr. Jana Vašková, Mgr. Petra Kuboušková

 

Třídní učitelé ve třídách ve školním roce 2021/2022

 • 1. A - Mgr. Jana Wohlschlägerová - 1. st.
 • 1. B - Mgr. Petra Kuboušková - 1. st.
 • 1. C - Mgr. Lenka Líbalová - 1. st.
 • 2. A - Mgr. Michaela Smejkalová - 1. st.
 • 2. B - Mgr. Marie Jakubcová - 1. st.
 • 2. C - Mgr. Jana Kovářová - 1. st.
 • 3. A - Mgr. Petra Kadlecová - 1. st.
 • 3. B - Mgr. Petra Ditrichová - 1. st.
 • 4. A - Mgr. Tatiana Trávníčková - 1. st.
 • 4. B - Mgr. Miroslava Hněvsová - 1. st.
 • 4. C - Mgr. Veronika Musilová - 1. st.
 • 5. A - Mgr. Iva Jiráčková - 1. st.
 • 5. B - Mgr. Veronika Michková - 1. st.
 • 6. A - Mgr. Jana Kubelová - AJ, D
 • 6. B - Mgr. Eva Mainka - AJ, NJ
 • 6. C - Mgr. Michaela Mikulášková - AJ, NJ
 • 7. A - Mgr. Vladislava Jiranová - ČJ, HV
 • 7. B - Mgr. Jitka Hajná - ČJ, AJ
 • 8. A - Mgr. Marie Žočková - M, Z
 • 8. B - Mgr. Kateřina Střihavková - PŘ, CH
 • 9. A - Mgr. Zora Doležalová - NJ, VV
 • 9. B - Mgr. Jakub Hřivnáč - PŘ, CH

 

Ostatní vyučující ve školním roce 2021/2022

 • Mgr. Romana Berková - ČJ, AJ
 • Mgr. Daniela Brůhová - ČJ, VKO
 • Mgr. Michal Bulíček - Z, TV, AJ
 • Mgr. Lenka Černá - D, AJ, NJ
 • Mgr. Ludvík Mühlstein - 1. st.
 • Mgr. Radomíra Pflegerová - ČJ, VKO
 • Mgr. Ivo Schuster - Z, TV
 • Mgr. Radim Trmal - F, ZT
 • Bc. Nikola Vandasová
 • Mgr. Jana Vašková - PŘ, TV

 

Asistentky pedagoga ve školním roce 2021/2022

 • Jana Růžičková - 6. B
 • Veronika Schäferová - 6. C
 • Mgr. Iveta Součková - 7. B
 • Bc. Lucie Faltová - 8. B

 

Provozní zaměstnanci základní školy

 

 • Ing. Miloslava Dobiášová - ekonomka školy
 • Edita Schusterová - ekonomka školy
 • Pavel Čipera - školník, topič, preventista PO
 • Radmila Buriánová - uklízečka
 • Milena Cibulková - uklízečka
 • Marta Šnejdová - uklízečka