Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest

Typ: ostatní
Informace o pravidlech nošení ochrany dýchacích cest
  • Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech (chodba, jídelna, toalety) zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.
  • Ochranu dýchacích cest nemusí mít děti, žáci, zaměstnanci nasazenou při výuce, při konzumaci potravin a nápojů a v době cvičení.
  • Po celou dobu pobytu ve škole budou povinni ochranu dýchacích cest nosit děti, žáci a zaměstnanci, kteří se nepodrobí screeningovému testování.
  • Žáci do 15 let mohou jako ochranný prostředek používat zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek. Osoby starší 15 let používají respirátor nebo obdobný ochranný prostředek.

 

  • Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
    • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
    • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Vytvořeno: 24. 8. 2021
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:51
Autor: Mgr. Kateřina Střihavková