Základní škola

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Obsah

Organizace výuky

Typ: ostatní
Organizace výuky od 10. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci,

od pondělí 10. 5. 2021 bude zahájena rotační výuka i na druhém stupni ZŠ.  Zasílám Vám pár informací, které se týkají testování a organizace nástupu žáků do školy. 

V týdnu od 10. 5. 2021 budou ve škole přítomny tyto třídy: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A.

V týdnu od 17. 5. 2021 budou ve škole přítomny tyto třídy: 6. B, 7. B, 8. B, 9. B.

V pondělí a ve čtvrtek přijdou žáci do školy v době od 7.30 do 7.40 hod.

 

Vstup do školy

Pro vstup do budovy školy a během pobytu v ní musí žáci nosit správně nasazenou chirurgickou roušku, nebo respirátor bez výdechového filtru. V pondělí a ve čtvrtek přijdou žáci do školy v době od 7.30 do 7.40 hod.  Vstup do budovy školy nebude umožněn:

  • Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování.
  • Dětem a žákům, kteří se testování neúčastní.
  • Osobám s příznaky infekčního onemocnění.

 

V pondělí a ve čtvrtek přijdou žáci do školy v době od 7.30 do 7.40 hod.

 

Testování žáků v ZŠ – 2. stupeň

Žáci druhého stupně budou testováni dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek před první vyučovací hodinou, pod dohledem asistentky pedagoga. Žáci přijdou do školy v době od 7.30 do 7.40 hod, půjdou do šaten a následně každý do své třídy. Ve třídách budou čekat AP, které provedou s žáky testování v době od 7.45 do 8.00 hod. Výuka bude moci začít v 8.00 hod.  Žáci, kteří dorazí do školy v jiný den nebo později se ihned při příchodu do školy nahlásí k testování v ředitelně. Neotestovaný žák se nemůže účastnit prezenční výuky.   Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID 19 izolaci a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT – PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost podloží potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud potvrzení škole nedoloží, tak se žák účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Vyhodnocení testu

Pokud je výsledek negativní je žákovi umožněna účast na prezenční výuce. Pokud je výsledek pozitivní odchází testovaný do izolační místnosti, popřípadě rovnou odchází ze školy v doprovodu zákonného zástupce.  Žák se může vrátit k prezenční výuce po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace – potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař pro děti a dorost.

 

Rozvrh hodin

Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin, který žáci naleznou v aplikaci Bakaláři. Jedná se rozvrh ze začátku školního roku 2020/2021. U některých tříd dojde ke změně konce vyučování (5-10 minut) v souvislosti s dodržením nařízených opatření. Zákonní zástupci žáků, kterých se toto bude týkat, budou včas informováni o změně konce vyučování.

 

Známky získané v době distanční výuky

Soupis známek získaných v době distanční výuky budou mít žáci koncem prvního týdne prezenční výuky nalepený v papírové ŽK. Zákonní zástupci potvrdí svým podpisem seznámení se známkami.

 

Objednávání a vyzvedávání obědů od 10. 5. 2021

Všem žákům budou automaticky obědy přihlášeny. Pokud byste neměli zájem o stravování, je nutno si obědy odhlásit (pomocí aplikace Strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny).

 

Mgr. Ivo Schuster, ředitel školy


Vytvořeno: 8. 5. 2021
Poslední aktualizace: 8. 5. 2021 11:37
Autor: Mgr. Kateřina Střihavková