Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

Preventivní programy na naší škole

Typ: ostatní
Preventivní programy na naší škole Článek o preventivních programech na naší škole s fotografiemi z konference Jak dobře vypadat a být v pohodě aneb extrém není cool!

Škola nejen o učení

 

               Ačkoli je vzdělávání dětí zásadním úkolem školní docházky, nezaměřuje se naše škola jen na ně. Moderní doba s sebou přináší všemožné výhody, ale také řadu rizik. Obrovský objem snadno dostupných informací v médiích a na sociálních sítích, až příliš možností k výběru v různých oblastech života a rychlé zprávy ze všech koutků světa, to vše zatěžuje mozky našich žáků a představuje pro jejich vývoj náročnou výzvu. Další události spojené s posledními lety pak podrývají základní jistoty, které děti potřebují cítit každý den. 

 

               Tato rizika si dobře uvědomujeme a snažíme se s nimi pracovat nejen na úrovni jednotlivce v rámci školského poradenského zařízení, ale i v celém školním kolektivu dětí, které žádné osobní problémy nevyjadřují.

 

               V rámci předcházení sociálně patologickým jevům jsme zařadili jednou měsíčně třídnickou hodinu. Ta je vždy tematicky zaměřena na určitou rizikovou oblast a má dětem pomoci zorientovat se v nástrahách a výzvách současnosti.

 

               Blokové programy na různá témata (bezpečnost na internetu, finanční gramotnost, závislosti), zprostředkované přizvanými odborníky z mimoškolních organizací (např. Sananim z.ú, Theia o.p.s., Portus o.p.s.) pak volíme podle věku dětí se zaměřením na aktuální dění ve třídě. Tam, kde je to žádoucí, zařazujeme i programy pro posílení kolektivu a rozvoj zdravých mezilidských vztahů.

 

               Celou tuto koncepci preventivního působení se snažíme posunout ještě dále, a sice nejen řešit problémy, které nastaly, nebo nastat mohou, ale také posilovat základnu veškeré odolnosti organismu – zdravé tělo a zdravý životní styl. Třídnické hodiny byly věnovány i těmto tématům a zároveň nabízely sebereflexi. Nejrůznější sportovní a kulturní aktivity pomohly dětem rozšířit představu o tom, kde by se mohly realizovat a co by je mohlo bavit a zároveň poskytly prostor pro relaxaci, rozvoj přátelských vztahů a učily děti aktivnímu odpočinku. Za velmi přínosnou a zdařilou považujeme letošní premiéru Konference „Jak dobře vypadat a být v pohodě aneb extrém není cool!“, která proběhla zatím pro dva ročníky a přinesla dětem nejen objem informací o výživě pro skvělé fungování těla, ale i praktické rady, jak tyto nové znalosti aplikovat v životě. Vrcholem akce byla ochutnávka zdravých dobrot a malý dáreček každému účastníkovi. Za organizaci akce děkujeme manželům Lence a Pavlovi Sovovým.

 

               Přestože plně chápeme, že žádná z těchto akcí nezmění nikoho z minutu na minutu a nevyřeší žádný problém sama o sobě, jsme přesvědčeni, že pokládá v mysli dětí základní kameny pro plnohodnotný a spokojený život a že se jim v budoucnu ve správnou chvíli vybaví, aby byla dobrým ukazatelem dalšího životního směřování.

 

                                                                                                                                          Bc. et Bc. Martina Mühlsteinová


Vytvořeno: 19. 6. 2023
Poslední aktualizace: 22. 8. 2023 19:14
Autor: Mgr. Kateřina Střihavková