Obsah

Den Země 2024

Typ: ostatní
Den Země 2024 Projektový den Země 2024

Světový „Den Země“ se slaví 22. dubna. Ve škole jsme si museli počkat na ideální jarní počasí, a oslavili ho projektovým dnem v rámci environmentální výchovy o měsíc později.

Soutěžní cesta přírodou byla letos na téma „Zajímám se o přírodu“. Po trase od školy k Mrhalu se rozmístilo 45 deváťáků na deseti stanovištích se soutěžními úkoly. Za nimi vyšli v časových intervalech žáci 6. až 8. ročníku, rozdělení do devíti družstev v čele s kapitánem. Doprovázející vyučující na ně pouze dohlíželi. Na každém stanovišti družstvo odpovídalo na teoretické otázky (vytvořila jsem je s ohledem na rozdílné ročníky žáků), a následně dobrovolníci plnili praktické úkoly (připravili si je samostatně žáci 9. ročníku).

Který kapitán přinesl do cíle kartu s největším počtem bodů, není tak důležité. Ale přece jen se soutěžilo, a proto byly při závěrečném hodnocení předány prvním třem družstvům ceny pro vítěze:    1. místo 8. A 1            2. místo 8. B 2            3. místo 7. B

Sladké odměny z příspěvku SRPDŠ si ovšem odnesli všichni účastníci akce. Deváťáci pak navíc pochvalu za přípravu praktických úkolů a organizaci na stanovištích.

Věřím, že se opět naplnil můj cíl projektu, tj. nenásilnou formou a metodami předat žákům další znalosti o přírodě, vztazích mezi organismy a jejich životním prostředím navzájem. A hlavně to nejdůležitější – směřovat děti tak, aby si postupně utvářely zdravě ekologický pohled na planetu Zemi.

                                                                                                                                                                      Mgr. Jana Vašková


Vytvořeno: 3. 6. 2024
Poslední aktualizace: 3. 6. 2024 8:37
Autor: Mgr. Kateřina Střihavková