Obsah

Tři králové v MŠ.

6.ledna slaví svátek Kašpar, Melichar a Baltazar. Děti se formou her, četby, prožitkového učení a vyrábění dozvěděly, kdo tři králové byli, odkud pocházeli, kam a proč šli. Děti si tento den moc užily. Vyrobené koruny si některé odnášely s radostí i domů.