Obsah

MŠ se v průběhu celého roku zapojuje do veřejného dění v Rudolfově:

 

  • pravidelně navštěvuje Pečovatelský dům v Rudolfově - vánoční a velikonoční vystoupení dětí
  • navštěvuje akce pořádané Hornickým muzeem v Rudolfově
  • každoročně se účastní rozsvicování vánočního stromu na Farské louce - vánočně laděné pásmo písní, básní a koled v podání dětí
  • v průběhu roku jezdí děti z MŠ na návštěvy k HZSJČK, k POLICII ČR, k DPMČB, k ZZSJČK, do JE TEMELÍN a do DOMU UMĚNÍ                                 
  • závěrem školního roku jezdí děti z MŠ do ZOO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA V ČESKÝCH BUDĚJOVICICH, HŘIŠTĚ BEZ BOT .....

                                                          výlety

 

PLÁN ŠKOLNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ  MŠ RUDOLFOV

 ŠKOLNÍ  ROK 2021

                                        (V závislosti na epidemiologické situaci a doporučením, může dojít ke zrušení některých akcí)

 

Září 2021

16.  9.  Návštěva ZOO Ohrada Hluboká s výukovým programem „Šelmoviny“              

            - tř. Včelky a přeškoláci z Dráčků a programem „Mraveniště“ - tř. Žabky

 

22. 9.   Divadlo „Zvoneček“, pohádka „O veliké řepě“ – celá MŠ

 

Říjen 2021

8.10. Výukový program ekospolku „Kamínky“ „Od semínka k moštu“- tř. Včelky, Dráčci 

 

11.10. Návštěva výstavy ovoce a zeleniny Střední zemědělské a veterinární školy  v Českých Budějovicích

          – třída Včelky 

 

14. 10. Divadlo Pavla Šmída, „Zapomenutá pohádka“ – celá MŠ

 

22.10. Výukový program ekospolku „Kamínky“ „Ježek“ - tř. Žabky, Sluníčka, Broučci 

 

Listopad 2021

 2. 11. Divadlo „Okýnko“, pohádka „Jak se uspává příroda“ - celá MŠ

 

24. 11.  „Zdravá 5“ , výukový program k zdravému životnímu stylu

                    - tř. Včelky,  Dráčci - jednotlivě po třídách

 

25.11.  ,,Zdravá 5" , výukový program k zdravému životnímu stylu 

                    - tř. Sluníčka, Broučci, Žabičky - jednitlivě po třídách 

             

Prosinec 2021 

3. 12.  Mikulášská nadílka v MŠ – Mikuláš bude chodit po třídách.

       

Leden 2022

17. 1 – 21.1. Výukový program ekologického centra „Cassiopeia“ „Sýkorka Modřinka“

           - tř. Broučci, Sluníčka, Žabičky, Včelky, Dráčci

 

Únor 2022

Karneval  -  v šátnách jednotlivých tříd se dozvíte termín karnevalu konkrétní třídy. 

    

Březen 2022

8.3. Výukový program „Muzejní kufřík“ (Jihočeské muzeum)

           – tř. Včelky   a Dráčci

 

Jarní vycházka do přírody – vítání jara – individuálně na třídách

 

Duben 2022

1. 4.  Den v modrém“, celoškolní akce na podporu Světového dne autismu 2. 4.

 

20. 4.   Divadlo „Zvoneček“, pohádka „Perníková chaloupka“ - celá MŠ        

 

22. 4.   Den Země – ekologicky zaměřený program na jednotlivých třídách, návštěva   

            Jihočeského muzea, prohlídka expozice Přírodověda

 

25. 4.   „Jak se žije na skládce“, výukový program ekologického centra Cassiopeia -   

            tř. Včelky, Dráčci

 

Květen 2022

18. 5.   Divadlo „Zvoneček“, „Perníková chaloupka 2“ (volné pokračování Perníkové chaloupky) – celá MŠ

 

Školní výlety - datum výletu jednotlivých tříd bude upřesněn

 

Návštěva výchovného koncertu v ZUŠ Bohuslava Jeremiáše v Českých Budějovicích    

          -  tř. Včelky - datum bude upřesněn

 

Exkurze Hasičského záchranného sboru v Českých Budějovicích

          – tř. Včelky - datum bude upřesněn

            

31. 5.   „Lupínci a Rášinka“ - hudební program – celá MŠ           

 

Červen 2022

1. 6.     Zábavné dopoledne na zahradě MŠ k MDD – celá MŠ

 

Školní výlety - datum výletu tříd bude upřesněn

 

Výukový program ekologického centra Cassiopeia „Letem světem“ - tř. Včelky -datum bude upřesněn 

            

Návštěva Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích

           –  tř. Včelky, Broučci,  Dráčci, Žabicky - datum bude upřesněn

 

Ukázka Policie ČR – celá MŠ - datum bude upřesněn

      

Rozloučení s předškoláky - datum bude upřesněn

 

Třídní akce k ukončení školního roku - datum bude upřesněn