Navigace

Obsah

 

Organizace školního roku 2022/2023

 

 

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

 

Zahájení školního roku:               čtvrtek 1. září 2022

Podzimní prázdniny:                    středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny:                      pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023

Ukončení 1. pololetí:                   úterý 31. ledna 2023

Pololetní prázdniny:                    pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny:                           pondělí 6. března až pátek 12. března 2023 (okres Č. B.)

Velikonoční prázdniny:                čtvrtek 6. dubna 2023

Ukončení 2. pololetí:                    pátek 30. června 2023

Hlavní prázdniny:                         sobota 1. července až čtvrtka 31. srpna 2023

                (Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.)

 

 

 

Další důležité termíny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Případné změny budou s předstihem zveřejněny na webových stránkách školy, zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím třídních učitelů.