Navigace

Obsah

Materiální podmínky základní školy

Materiální podmínky pro výuku s podporou ICT se neustále zlepšují. Výuka probíhá v počítačové učebně, která je vybavena 24 žákovskými pracovními stanicemi. Jsou propojeny kabelovou sítí s možností přístupu na internet. Počítačová učebna byla dovybavena interaktivní tabulí. Další počítače jsou umístěny v ředitelně, kanceláři školy a kanceláři vedoucí školních jídelen. Učitelé mohou pro přípravu na vyučování využívat počítače umístěné ve všech kabinetech. Všichni vyučující mají také k dispozici notebook.

HW vybavení školy umožňuje ukládat, skenovat a tisknout výsledky práce na počítačích. K dispozici je potřebné SW vybavení - textové, tabulkové, grafické editory a celá řada výukových programů. Bez omezení je možné používat kopírovací techniku.

Vybavení školy učebními pomůckami, učebnicemi, náčiním, nástroji, materiálem a zařízením pro specifické činnosti v jednotlivých předmětech odpovídá potřebám výuky. V rámci projektu „EU - peníze školám“ byly do pěti učeben instalovány interaktivní tabule. V současné době je ve škole 25 učeben - 14 učeben na 1. stupni, 11 učeben na 2. stupni a ve všech učebnách byly postupně nainstalovány interaktivní tabule. Jejich využíváním došlo k modernizaci a zpestření výuky.

Vybavení je v rámci finančních možností průběžně obnovováno a doplňováno.