Navigace

Obsah

Materiální podmínky základní školy

 

Vybavení školy učebními pomůckami, učebnicemi, náčiním, nástroji, materiálem a zařízením pro specifické činnosti v jednotlivých předmětech odpovídá potřebám výuky a je v rámci finančních možností průběžně obnovováno a doplňováno.

V rámci projektu „EU - peníze školám“ byly do pěti učeben instalovány interaktivní tabule. V současné době je ve škole 26 učeben - 15 učeben na 1. stupni, 11 učeben na 2. stupni a ve všech učebnách byly postupně nainstalovány interaktivní tabule. Jejich využíváním došlo k modernizaci a zpestření výuky. V jedné třídě na prvním stupni je nainstalován interaktivní panel.

Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými žákovskými židlemi a lavicemi a postupem času dochází k jejich obnovování.

Materiální podmínky pro výuku s podporou ICT se neustále zlepšují. Výuka probíhá v počítačové učebně, tato učebna byla v závěru školního roku 2020/2021 vybavena zcela novým, moderním nábytkem a novými počítači. Je v ní pětadvacet počítačů určených výhradně žákům.  Ve školním roce 2021/2022 byla škola vybavena další novou IT technikou. V rámci šablon bylo v závěru školního roku zakoupeno 24 tabletů, které jsou využívány při výuce jak na prvním, tak i na druhém stupni. Díky projektu Národní plán obnovy bylo zakoupeno dalších 12 tabletů, které jsou určeny k zapůjčení pro žáky. Kromě toho vlastní celá organizace dalších dvaasedmdesát počítačů. Z tohoto počtu je 37 notebooků, které využívají pedagogičtí pracovníci školy k přípravě na vyučování. Ve škole je bezdrátová síť (Wi-Fi). První i druhý stupeň je vybaven 2 multifunkčními kopírkami a běžnými učebními pomůckami. Pro práci lze využít fotoaparáty, videokameru a další audiovizuální pomůcky. Během školní roku 2022/2023 byla škole zapůjčena od Jihočeské hospodářské komory 2 3D tiskárny, 17 sad elektronické stavebnice micro:bit a 11 programovatelných výukových robotů Codey Rocky. Na začátku školního roku 2023/2024 byly zakoupeny další sady, které jsou potřeba pro výuku IT, vybavení bylo pořízeno z finančních prostředků na digitalizaci z NPO

 Pro zájmovou činnost je k dispozici keramická pec.