Navigace

Obsah

Pravidla stravování školní jídelny ZŠ

 

Ceny obědů

cena oběda pro žáka do 10 let 37 Kč
cena oběda pro žáka od 11 do 14 let 39 Kč
cena oběda pro žáka od 15 let 41 Kč
cena oběda pro cizí strávníky 67 Kč

 

Vydávání obědů:

Obědy pro žáky školy se vydávají v době od 11:45 do 13:45 hodin podle rozvrhu jednotlivých tříd. Strávníkům jsou přiděleny čipy, které jsou povinni při výdeji stravy mít u sebe. Při obědech je zajištěn po celou dobu výdeje dozor pedagogickými pracovníky.

Obědy pro cizí strávníky a zákonné zástupce žáků, kteří si odnášejí oběd domů v první den žákovy nemoci, se vydávají od 11:20 do 11:45 hodin.

 

Placení stravného:

Obědy se platí vždy dopředu:

Bližší informace o platbách podá vedoucí ŠJ paní Jana Delievová (tel. 387 228 054). Pokud nebude stravné v termínu bez zdůvodnění uhrazeno, nelze strávníkovi vydat stravu.

 

Přihlašování a odhlašování obědů:

Obědy se přihlašují a odhlašují den předem nejpozději do 13,00 hodin prostřednictvím internetu nebo na terminálu ve školní jídelně nebo u vedoucí školní jídelny nebo u vedoucí kuchařky (tel. 387228054). Na pondělí lze výjímečně odhlásit oběd ještě v pondělí ráno do 8,00 hodin, ale pouze telefonicky nebo osobně. V případě nemoci žáka si v první den jeho nepřítomnosti mohou rodiče žáka oběd vyzvednout v kuchyni v době od 11,20 do 11,45 hodin. V další dny mohou rodiče odebírat obědy pouze za plnou cenu oběda pro cizí strávníky (55,- Kč).

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

V době prázdnin nebo ředitelského volna jsou obědy odhlášeny. Při akcích školy není pravidlem, že žáky odhlašuje třídní učitel.

Odhlášení zaměstnanců školy a cizích strávníků se řídí stejnými pravidly.

 

Ostatní:

Množství a kvalita stravy jsou určeny recepturami a normami pro školní stravování. Při odnášení obědů mimo školní jídelnu je strava vydávána pouze do jídlonosičů. Jiné nádoby nejsou povoleny.

Jídelníček je zhotoven vždy v pondělí na následující dva týdny a je k nahlédnutí u vedoucí ŠJ, na nástěnkách 1. i 2. stupně školy, ve školní družině a na webových stránkách školy. Případné dotazy a připomínky lze řešit u vedoucí školní jídelny.

 

Diety pro děti:

Školní jídelna zajišťuje bezlepkovou dietu dovozem z Menzy JU Č. Budějovice.

Rodiče však musí podle zákona na začátku každého školního roku předložit potvrzení od lékaře. Další informace u vedoucí ŠJ.