Navigace

Obsah

Pravidla stravování školní jídelny MŠ

 

Ceny stravování

Děti do 6 let věku: ranní svačinka 9 Kč, oběd 26 Kč, odpolední svačinka 9 Kč = celkem 44 Kč

Děti nad 6 let věku: ranní svačinka 10 Kč, oběd 28 Kč, odpolední svačinka 9 Kč = celkem 47 Kč

Placení stravného

Stravné se platí:

Výdej stravy

Strava je dětem vydávána přímo ve třídách v následujících časech:

přesnídávka 08:30 - 09:00 hodin
oběd 11:30 - 12:15 hodin
svačina 14:00 - 14:30 hodin

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Strava dětí se přihlašuje a odhlašuje den předem nejpozději do 12:30 hodin. Přihlášení provádějí rodiče dětí písemně do sešitu v šatně mateřské školy nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařky (tel. 387 228 058). Na pondělí lze výjímečně odhlásit oběd ještě v pondělí ráno do 8:00 hodin. V případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče dítěte stravu vyzvednout v kuchyni v době od 11:00 do 11:30 hodin.

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

Ostatní

Množství a kvalita stravy jsou určeny recepturami a normami pro stravování předškolních dětí. Nápoje jsou podávány ke všem jídlům z placeného stravného. Pitný režim po celou dobu pobytu dětí zajišťuje MŠ.

Jídelníček je zhotoven vždy do středy na následující týden a je k nahlédnutí u vedoucí ŠJ nebo na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd mateřské školy a na webových stránkách školy. Případné dotazy a připomínky lze řešit u vedoucí školní jídelny.

 

Diety pro děti

Školní jídelna v případě potřeby zajistí dovoz bezlepkové diety z Menzy JU Č. Budějovice. Rodiče však musí předložit každý školní rok potvrzení od lékaře. Bližší informace u vedoucí ŠJ.