Navigace

Obsah

Školní družina

 

Milí rodiče a zákonní zástupci,
vítáme Vás na webových stránkách naší školní družiny. Rádi bychom Vám touto cestou přiblížili její činnost.

Činnost školní družiny probíhá v osmi odděleních, které vedou kvalifikované vychovatelky pod vedením vedoucí vychovatelky Bc. Vladimíry Osouchové. Všechna oddělení jsou umístěna v kmenových třídách prvního stupně. Místnosti jsou kompletně vybavené vhodným nábytkem.

 

 

Školní družina:

 1. je důležitý partner rodiny
 2. plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
 3. děti se zde učí žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti
 4. má důležitou roli v prevenci negativních jevů
 5. rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

 

Školní družina je místo:

 1. pro zájmové vyžití dětí
 2. pro regeneraci sil po vyučování
 3. pro rozvíjení tvořivosti
 4. pro posilování sebevědomí
 5. pro radost
 6. pro komunikaci vychovatelek s rodiči

 

Podmínky pro činnost:

 1. inspirující, příjemné a nestresující prostředí
 2. plně kvalifikované vychovatelky, které si průběžně prohlubují svá zaměření v akreditovaných kurzech a samostudiem
 3. pomůcky a hry se doplňují v průběhu roku podle potřeby
 4. školní družina má možnost využívat:
  • sportovní areál a tělocvična
  • počítačovou učebnu
  • školní knihovnu
  • keramickou pec
  • interaktivní tabuli
 5. vhodné okolí školy - hřiště, louka, vycházky do přírody, les

 

Co naše školní družina nabízí

 

Příležitostné a každoročně se opakující akce ŠD