Navigace

Obsah

                             REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

       Program denních činností je přizpůsoben potřebám dětí, je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Poměr spontánních a řízených aktivit v denním programu je vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Jsou vyváženy podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti jsou každodenně dostatečnou dobu venku. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Denní režim

6.00 - 8.00        - scházení dětí, zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi

8.00 – 8.30       - pohybové aktivity (ranní cvičení)

8.30 – 8.45       - hygiena, svačina (svačina může probíhat průběžně od časnějších hodin, záleží i na podmínkách MŠ)

8.45 – 9.45       - integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností (frontálních, individuálních

                           a skupinových )

9.45 – 11.45     - hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11.45 – 12.15   - oběd

12.15 – 14.00   - odpočinek (mladší děti), zájmová a individuální činnost s dětmi

14.00 – 14.30   - hygiena, svačina

14.30 – 16.30   - odpolední zájmová činnost, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi