Navigace

Obsah

 

                           PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Termín přijímacího řízení (zápisu) do mateřské školy stanoví vedení mateřské školy po dohodě s ředitelem Základní školy a Mateřské školy Rudolfov. O termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím plakátů, oznámením v Rudolfovských listech a na webových stránkách školy. Před zápisem bude zveřejněno přesné pořadí kritérií, podle kterých budou děti přijímány.

 

Obecně platí, že do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti