Navigace

Obsah

Do kdy byste měli přivést své dítě?

Dítě je potřeba přivést do MŠ nejpozději do 8:00 hod. z důvodu aktualizace stavu dětí na třídách. Pokud víte, že to nestihnete, oznamte to den předem, nebo zavolejte nejpozději do 8:00 hod. v ten den.

 

Omlouvání dětí - jak postupovat v případě nepřítomnosti dítěte?

Přihlašování a odhlašování stravy:

Strava dětí se přihlašuje a odhlašuje den předem nejpozději do 12:30 hodin. Odhlášení provádějí rodiče dětí přes aplikaci Strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny popřípadě vedoucí kuchařky (tel. 387 228 058,  734 432 309). Na pondělí lze výjímečně odhlásit oběd ještě ráno do 8:00 hodin telefonicky. V případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče dítěte stravu vyzvednout v kuchyni v době od 11:00 do 11:30 hodin.

 

Přihlašování a odhlašování dětí z docházky:

Zákonný zástupce dítě odhlásí v aplikaci Digiškolka popřípadě telefonicky na telefonním čísle konkrétní třídy. 

 

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada!!

 

Odhlášení dětí s povinnou školní docházkou (předškoláci):

U dětí s povinnou školní docházkou je povinností zákonného zástupce dítě řádně z docházky omluvit v aplikaci Digiškolka. 

 

Co dítě v mateřské škole potřebuje?

 

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy:

 

Kluci a holčičky jsou přesvědčeni, že správný školák se pozná hlavně podle aktovky a penálu. Na nás dospělých je, abychom jim pomohli zvládnout i to ostatní, co budou k roli žáka potřebovat.