Navigace

Obsah

MŠ se v průběhu celého roku zapojuje do veřejného dění v Rudolfově:

 

                                                          výlety

 

PLÁN ŠKOLNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ  MŠ RUDOLFOV

ŠKOLNÍ  ROK 2022/2023

                                      

Září 2022

15. 9.    Dravci - seznámení s životem dravých ptáků, letové ukázky na zahradě MŠ,                    

            (p.Miloslav Vondruška) – celá MŠ    -  9:45                         

21. 9.   Divadlo „Zvoneček“, pohádka „O třech prasátkách“

              celá MŠ                                              

            tř. Žabičky, Sluníčka, Broučci           -   9:00                                                                                      

             tř. Dráčci, Včelky                               -   10:00

???      „Drakiáda“ každá třída samostatně

 

Říjen 2022                                                                

 ???    Návštěva výstavy ovoce a zeleniny  -Střední zemědělské a veterinární školy  v Českých Budějovicích

             jednotlivě třídy dle zájmu - (musí se objednat dopředu)

13. 10.  Divadlo „Kos“, „Černobílá pohádka“         

              celá MŠ      -        9:00                                                 

 

Listopad 2022

 7. 11.     „Svět zdraví“ , výukový program k zdravému životnímu stylu“           

                 Broučci 

 

30. 11.  Divadlo „Divoloď“, pohádka „Jak čertík psal vánoční přání“            

                 celá MŠ   -    9:00      

 

Prosinec 2022

 5. 12.   Mikulášská nadílka v MŠ

                 celá MŠ

8.12.    Výlet do vánoční Pohádkové kovárny v Selibově 

                 Dráčci, Sluníčka   -    8:00   

15. 12.  „Dudácká vánoční pohádka “ 

                 celá MŠ, v Hornickém muzeu         9:30                  

???       Vánoční návštěva Domu s pečovatelskou službou v Rudolfově

                  předškoláci  (nebo předání dětmi vyrobených dárků)

 

 

Leden 2023

11. 1.   Divadlo Pavla Šmída, „Zapomenutá pohádka"               

               celá MŠ       9:00         

25. 1.   ZOO Ohrada Hluboká – ukázka živých zvířat v MŠ. Výtěžek bude využit na adopci vybraného zvířátka ze ZOO.   

              tř. Dráčci, Včelky, Žabky                                                                            

                  Včelky       8:45

                  Žabky        9:30                                                                                                                

                  Dráčci       10:15  

26.1.    ZOO Ohrada Hluboká – ukázka živých zvířat v MŠ. Výtěžek bude využit na adopci vybraného zvířátka ze ZOO.                                                     tř. Sluníčka, Broučci  

                 Sluníčka   9:00                                                                                  

                 Broučci     9:45

 

Únor 2023

 1. 2.    Divadlo „Zvoneček“, pohádka „Královna Koloběžka“                                 

             celá MŠ     

               tř. Dráčci, Broučci                              9:00              

              tř. Sluníčka, Žabičky, Včeličky         10:00

???      Školní karneval

            celá MŠ                     9:00                 

14.2.      „Muzejní kufřík“ – výukový program v Jihočeském muzeu  v Českých Budějovicích           

               tř. Broučci, Dráčci    9:00

 

Březen 2023

Jarní vycházka do přírody – vítání jara – individuálně na třídách

28.3. Návštěva Jihočeského muzea - Velikonoční výstava

             - třída Broučků

29.3.  Výlet do Selibova - vánoční Pohádková kovárna

            - třída Dráčků a Včeliček

31. 3.  „Den v modrém“ , akce na podporu Světového dne autismu (2. 4.) 

              jednotlivě na třídách

 

Duben 2023

13. 4.  „Rybníkáři“, pohádka „Vodnická škola“ 

               celá MŠ,     9:30        

17.4.     Policie v MŠ – výchovný program s dopravním tématem

              celá MŠ

22. 4.   Den Země – ekologicky zaměřený program na jednotlivých třídách, možno navštívit Jihočeské muzeum expozici Přírodověda

 

 

Květen 2023

15.5.     Výukový program „Motýlí kouzla“

            tř.  Včelky               

18.5.     Výukový program  ,,Motýlí kouzla´´     

            tř. Sluníčka                       

22.5.  Dravci 

           celá MŠ od 10.00

23.5    Exkurze Hasičského záchranného sboru v Českých Budějovicích               

            tř. Dráčci, Broučci                     8:00

24. 5.  Divadlo „Zvoneček“, „Malované písničky "                                          

              celá MŠ

             tř. Žabičky, Sluníčka, Broučci                       9:00    

             tř. Dráčci, Včelky                                            10:00

29.5.     Taneční dopoledne pod vedením tanečního instruktora

             tř. Včelky, Dráčci, Sluníčka

31.5.   Školní výlet - zoo Větrovi 

            tř. Včeličky a Dráčci

 

Červen 2023

1. 6.   Zábavné dopoledne na zahradě MŠ k MDD

             celá MŠ

2.6.    Návštěva Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích,                                

          tř. Včelky, Sluníčka promítání filmu „Vesmír pro mrňata“                                

          tř. Dráčci, Broučci návštěva planetária  

6. 6.   Výukový program Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského

                     a informačního střediska ochrany  vod Vodňany „Kapřík Metlík“ 

7. 6.    celá MŠ - jednotlivě na třídách

???     Školní výlety                                                         

???     Rozloučení s předškoláky

???     Třídní akce k ukončení školního roku