Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov
Mateřská škola

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Obsah

Pojištění dětí v mateřské škole

 

Všechny děti mateřské školy jsou pojištěny proti škodě, ke které dojde v době od příchodu do odchodu dítěte z mateřské školy. Pojištění se vztahuje na veškeré úrazy, krádeže a poškození osobních věcí. Pojištění proti krádeži se vztahuje na osobní věci (obuv, oděv apod.) odcizené z prostor určených k jejich ukládání. Pojištění se také vztahuje na poškození věcí, např. roztržení oblečení apod.

 

Postup při zjištění ztráty:

Pokud rodič zjistí, že se dítěti něco ztratilo, oznámí ihned ztrátu paní učitelce. Druhý den se pokusí znovu ztracenou věc najít (občas dochází k neúmyslné záměně podobných věcí mezi dětmi). Pokud se věc do druhého dne nenajde, rodič si u vedoucí učitelky MŠ vyžádá tiskopis pro hlášení škody pojišťovně. Rodiče dítěte tiskopis vyplní a vrátí obratem vedoucí učitelce. Při škodě nad 300,- Kč musí škola nahlásit krádež policii.

 

Postup při úrazu:

Stane-li se dítěti jakýkoliv úraz, je (v rámci svých schopností) povinno úraz ihned nahlásit paní učitelce, která vykonává dozor. Ta bezodkladně vyrozumí o úrazu rodiče nebo zákonné zástupce dítěte. Úraz mohou vzhledem k věku dítěte nahlásit i rodiče. Jedná-li se o úraz, který má za následek alespoň jednodenní absenci dítěte ve školce nebo o úraz, u kterého lze předpokládat, že vznikne nárok na odškodnění, je paní učitelka povinna s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte sepsat záznam o úrazu. Záznam o úrazu lze sepsat i na žádost rodičů. Uzná-li ošetřující lékař úraz natolik vážný, že dítěti vznikne nárok na odškodnění bolestného, vyzvednou si rodiče u vedoucí učitelky tiskopis „Sdělení o bolestném", který ošetřující lékař vyplní a rodiče vrátí vyplněný do mateřské školy.