Mateřská škola

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Obsah

Organizace mateřské školy

 

Provoz:

Provoz mateřské školy je zajištěn každý pracovní den od 6,00 hodin do 16,30 hodin.
Třída Broučků: 8,00 - 15,00 hodin
Třída Sluníček: 6,00 - 16,30 hodin
Třída Dráčků: 6,00 - 16,30 hodin
Třída Včelek: 6,00 - 16,30 hodin
Třída Žabiček: 6,00 - 16,30 hodin

 

Ranní scházení dětí

 

Děti ze tříd Broučků a Sluníček se scházejí do 8,00 ve třídě Sluníček a pak Broučci přecházejí do své třídy.

 

Odpolední provoz

Odpoledne děti ze třídy Broučků přecházejí v 14,30 do třídy Sluníček.

 

O přerušení provozu v době prázdnin rozhoduje na základě žádosti ředitele ZŠ a MŠ Rudolfov zřizovatel, tj. Rada města Rudolfova. O případném přerušení provozu jsou rodiče vždy včas informováni.

 

Třídy:

Třída Broučků: paní učitelka Mgr. Martina Ambrožová
Třída Sluníček: paní učitelky Jitka Ciglbauerová, Iva Shýbalová
Třída Dráčků: paní učitelky Dobroslava Oceláková a Jana Koutníková
Třída Včelek: paní učitelky Alena Čapková a Mgr. Jana Kovářová
Třída Žabiček: paní učitelky Bc. Markéta Kopfová, Bc. Marie Kolářová

 

Režim dne:

Organizace dne je přizpůsobena věku dětí a jejich zájmům. Pružně reaguje na aktuální klimatické podmínky.
06,00 - 08,00 příchod dětí do MŠ, zájmové činnosti, volné hry dětí, individuální práce s dětmi
08,00 - 08,30 pohybové aktivity - tělovýchovná chvilka, ranní cvičení
08,30 - 09,00 hygiena, svačina
09,00 - 10,15 didakticky cílené celky ve formě řízených i spontánních činností, výchovné činnosti zaměřené na celkový rozvoj osobnosti dítěte
09,45 - 11,45 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,45 - 12,15 oběd
12,15 - 14,00 mladší děti odpočinek, chvilka s pohádkou starší děti odpočinek, klidné zájmové činnosti s dětmi
14,00 - 14,30
hygiena, svačina
14,30 - 16,30 odpolední zájmová činnost, hry dle zájmu dětí, za příznivého počasí pobyt venku, odchod dětí z MŠ

 

Přijímání dětí do mateřské školy:

Termín přijímacího řízení (zápisu) do mateřské školy stanoví vedení mateřské školy po dohodě s ředitelem Základní školy a Mateřské školy Rudolfov. O termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím plakátů, oznámením v Rudolfovských listech a na webových stránkách školy. Před zápisem bude zveřejněno přesné pořadí kritérií, podle kterých budou děti přijímány.

Obecně platí, že do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti

patřící místem trvalého pobytu pod město Rudolfov
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
na pravidelnou celodenní docházku

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

V souladu s platnými předpisy je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na školní rok 2018-2019 následovně:

  • celodenní docházka 480,- Kč za měsíc
  • polodenní docházka 320,- Kč za měsíc
  • o prázdninách se při přerušení provozu MŠ úplata přímo úměrně krátí podle počtu dnů skutečného provozu MŠ
  • vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy (předškolní věk) se poskytuje bezúplatně nejvýše po dobu 12 měsíců, zákonní zástupci těchto dětí úplatu nehradí
  •  

Školné se platí:

  • v hotovosti každý 1. čtvrtek v měsíci v době od 7,30 do 16,00 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny a další úterý nebo čtvrtek od 7,30 do 15,00 hodin, nejpozději však do 10. dne v měsíci
  • z účtu zákonného zástupce dítěte na účet číslo 0101315191/0800 po nahlášení vedoucí školní jídelny mateřské školy

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole.